!!Ventelisten er lukket for nye opskrivninger pr. 1. marts 2016. Når ventelisten åbner igen, annonceres det her.

For at blive skrevet op på ventelisten, skal du komme i vores kontortid som normalt er d. 1. mandag i hver måned (juli holder vi ferie), fra kl. 18-19. Det koster 150,- som du skal have med i kontanter. Du kan ikke skrives op via email eller telefon.

Venteliste praksis
Indkaldelse til besigtigelse af ledig lejlighed

Når en lejlighed bliver ledig vil du pr. e-mail modtage en indkaldelse. Hvis du ikke har en e-mail adresse, sendes indkaldelsen pr. brev. Indkaldelsen vil ske med ca. 14 dages varsel. Ved fremvisningen skal du tage stilling til om du vil købe den tilbudte lejlighed, så du skal have talt med din bank på forhånd.

Regler
Når du står på ventelisten og bliver indbudt til fremvisning, kan du melde afbud lige så mange gange du vil. Dette skal ske pr. mail til:
firkantensventeliste@gmail.com, eller pr. brev ifald du ikke har en e-mail adresse.
Du kan sige nej til en tilbudt lejlighed ved selve fremvisningen to gange. Tredje gang du siger nej, vil du blive slettet fra ventelisten.
Du slettes ligeledes fra ventelisten hvis du slet ikke møder op.
Det skal også tilføjes at det ikke er muligt at melde afbud pr. telefon. 


NB! Vi opdaterer løbende ventelisten, så der tages forbehold for ændringer og forældet data.
AB Firkanten - telefon 32 57 56 73 - den første mandag i måneden fra 18 - 19