Nyt fra Bestyrelsen  

Figur 

 

 17. februar 2016   

   

  

  

  

Reparation af vindue i det lille bad  

For at komme fugtskaderne i det lille bad til livs, vil døren snart blive udskiftet og vinduet vil blive erstattet af glasmursten (som tillader at der kommer lys ind uden at man kan se ind i badet).   

  

Stillads i indre gård  

Det stillads der pt. står i den indre gård, er opsat i forbindelse med reparation af brandmuren.  

  

10-årsplan  

Vi har endnu en gang bearbejdet 10-årsplanen og vores milepæle for 2016 er:  

  • nye/reparerede vinduer på 5. sal  

  • reparation af skader på den nederste del af den udvendige facade  

  • reparation af skader efter eroderet pilotering  

  • reparation af etagedæk mellem kælder og stue så soldaterne kan fjernes  udskiftning af toiletfaldstamme i 14, th.  

  

Radon  

Der er opsat radonmålere i lejlighederne i stueetagen, for at afdække om vi har Radon-problemer i Firkanten.  

  

Venteliste  

Vi har lukket ventelisten pr. 1. marts, da der nu er ca. 300 på listen.  

  

Nøgler til opgange  

Det har vist sig, at hælebars-kopierne af opgangsnøglerne ikke altid fungerer, når cylindrene udskiftes. Årsagen er at vores opgangsnøgler er af ældre dato, og hælebarerne/låsesmedene derfor ofte benytter en forkert grundnøgle, når de laver kopier. Hvis du skal bruge ekstra nøgler til din opgang, skal du derfor henvende dig til vicevært kim, som kan bestille nøglerne hos Ruko.  

  

  

  

  

Venlig hilsen  

Bestyrelsen  

  

  

AB Firkanten - Bodenhoffs Plads 16, st., 1430 Kbh K. Kontor: den første tirsdag i måneden kl. 18 - 19