Kan du holde varmen?


Giver din radiator ikke tilstrækkelig varme kan du prøve en eller
begge af nedenstående mulige løsninger.

1:
Radiatoren trænger muligvis til at blive udluftet, specielt hvis den er delvis kold (ofte foroven).
Åben med en tang ventilen i siden til der kommer luft ud, og luk den tæt igen når er begynder at komme vand ud af ventilen.

2:
Termostatens trykstift kan have sat sig fast, hvis termostaten i længere tid har været lukket (termostaten skruet helt ned).

Løsning:
Indstil termostaten på "5" og afmonter termostaten ved at vride den inderste hvide plastikkrave mod uret, indtil termostaten skubber sig ud. For ældre termostater (med sort monteringskrave) løsnes termostaten med en seks-kantet 2mm Unbrako-nøgle.
Motioner trykstiften (se foto nedenfor) ved at skubbe den ind flere gange til den glider let. Brug evt. en lille træklods til at skubbe med. Stiften skal kunne bevæge sig ca. 2 mm mellem yderpositionerne.
Undlad at hive i trykstiften, da trykstiften inde i messingbøsningen er monteret med en låsering, som kan falde af inde i ventilen, og så har du virkelig skabt et problem!

Genmonter termostaten i samme position (se after af Danfoss mærket på forsiden vender rigtigt)  - dem med plastvrider (se billedet) skubbes blot helt ind - dem med skrue skal presses ind indtil srkuen er strammet. Indstil herefter til den ønskede varmeværdi.

Hvis ovenstående ikke virker, kan det være systemets hydrauliske balance, luft, osv., der er problemet, og du bør kontakte vores vicevært/varmemester for at få assistance - se kontaktlisten.

Forebyggelse (sommer-indstilling):
Undlad at efterlade termostaten i position, hvor den er skruet helt ned, da det typisk vil få trykstiften til at sætte sig fast. Lad gerne termostaten stå åben om sommeren på en værdi svarende til den ønskede rumtemperatur (f.eks. trin 2-3). Det sikrer, at trykstliften ved varierende temperatur holdes i stadig bevægelse og vil alligevel sørge for at lukke for ventilen, når vejret er varmt.
I sommerhalvåret må ventilen nemlig gerne stå og bevæge sig lidt, når centralvarmen alligevel er lukket.

AB Firkanten - Bodenhoffs Plads 16, st., 1430 Kbh K. Kontor: den første tirsdag i måneden kl. 18 - 19