Firkantens historie
Huset er et teglstenshus med indre bindingsværk, der efter branden i 1885 af den tidligere på stedet liggende damp rismølle blev opført af tømrermester Thomsen som bygherre med første piloteringsarbejde 9. febr. 1887 og registrerede opførelsesår i 1888.
Huset var oprindeligt for en stor del bolig for arbejdere fra B&W og et sted hvor mange stiftede familie, deraf i mange år i folkemunde kaldt "Yngle-reden".

Huset der i en årrække frem til 1978 var ejet af malermester Fornung undslap i 70'erne en delvis nedrivning, der skulle have været led i omfattende områdesanering, og blev i stedet i marts 1978 omdannet til andelsforening.
Firkanten fik senere sit navn efter dets grundform som fritstående bygning.
Huset er en del af boligkareen "Strygejernet", der har fået sit navn efter arealets form.

... og dengang Strygejernet var lidt mere tætpakket.

"Ved Bodenhoffs Plads. Christianshavn." Maleri af Johan Gudmann Rohde, 1898. Auktionskatalog, Bruun Rasmussen 2019.
Firkanten til venstre set fra havneløbet ved Bodenhoffs Plads. Bygningen i midten er den tidligere genbo over for nuværende Prg.75B og huset til højre hører til Prinsessegade, evt. den tidligere midterbygning i Strygejernet. Udsigten er fra indsejlingen til bassinet ved Bodenhoffs Plads, og før bebyggelser i Burmeistersgade og Andreas Bjørns Gade.

AB Firkanten - Bodenhoffs Plads 16, st., 1430 Kbh K. Kontor: den første tirsdag i måneden kl. 18 - 19