Gulve


Som noget særligt, er gulve i Firkanten et foreningsanliggende.

Huset er over 100 år gammelt, og vi mener ikke det er rimeligt, at den andelshaver der bor i lejligheden, den dag et gulv er udskiftningsklart, skal hæfte for udskiftningen.

Derfor er det foreningen der udskifter gulvene, og værdien af et udskiftet gulv kan aldrig påføres som en forbedring.

Det er bestyrelsen der vurderer, om et gulv skal udskiftes.

Andelshavere har pligt til at vedligeholde deres gulvene, og de vil blive draget til ansvar, økonomisk, såfremt de forringergulvet i den periode, de har haft brugsret til lejligheden.

Ønsker en andelshaver at udskifte et gulv, før det er udskiftningsklart, f.eks. i forbindelse med en ombygning, hvor to rum lægges sammen eller en køkkenrenovering, kan bestyrelsen anmodes om at fremskynde udskiftningen.
AB Firkanten - Bodenhoffs Plads 16, st., 1430 Kbh K. Kontor: den første tirsdag i måneden kl. 18 - 19