Firkantens vaskeri

Vaskeri

Vaskeriet administreres af viceværten.

Det koster 200 kr. i depositum at blive medlem af vaskeriet.
Depositum dækker V-nøglen og kan kun tilbagebetales mod aflevering af denne.
Vaskekort, V-nøgle, reservationsnøgler og låse erstattes til de gældende dagspriser.


Vaskeriregler:
 1. Vaskeriet må kun bruges af Firkantens beboere - Man må ikke låne sit kort ud til andre.
 2. Døren til vaskeriet skal holdes lukket og lyset slukkes, når vaskeriet forlades. Vaskerier af vores slags er tit udsat for hærværk, fordi tyvene bliver sure over, at der ingen penge er at hente.
 3. Fejl og mangler meldes til iviceværten.
 4. Tøjkurvene må ikke fjernes fra vaskeriet.
 5. Du skal rydde op efter dig. Hvis yderligere rengøring bliver nødvendig vil det påvirke vaskeprisen.
 6. Vasketid reserveres ved at sætte reservationsnøglerne i reservationstavlerne. Røde låse i den røde område – blå i den blå. Du kan altså ikke reservere to på hinanden følgende tider ved at sætte blå lås i rød tavle – eller omvendt.
 7. Har du ikke taget dine reserverede maskiner i brug 15 minutter inde i reservationsperioden, bortfalder din reservation. Alle andre brugere kan derefter benytte de maskiner du har reserveret.
 8. Ønsker du at benytte maskinerne i hele den reserverede periode sættes 'Reserveret i hele perioden (2 timer)'-skilte på maskinerne. Sætter du ikke skilt på, kan du risikere at andre brugere begynder at vaske, når din vask er stoppet. Dette har de ret til ifølge regel nr. 7 – da der er gået mere end 15 minutter, siden perioden startede.
 9. Alle har pligt til at aflevere fundne vaskekort eller nøgler til kontorets brevkasse.
 10. Når du er færdig med at vaske, skal du flytte din reservationsnøgle tilbage i parkeringsskinnen. Hvis du ikke vasker tit, vil din nøgle forhindre andre i at reservere måneden efter.
 11. Du må ikke overskride vasketiden, ellers kan den næste, der skal vaske, ikke nå at blive færdig, inden den næster der skal…. osv.
 12. Der må ikke farves tøj i maskinerne – heller ikke hvis der køres en tom rensevask bagefter. Det er desværre sket, at farvning har medført misfarvning af andres tøj.
 13. Du må ikke ryge i vaskeriet.
 14. Du skal fjerne dit tøj fra maskinerne, så snart din vasketid er forbi. Vaskeriviceværten lægger dit efterladte tøj i den hvide vaskekurv – og indholdet heri smides ud ved den ugentlige rengøring.
 15. Overtrædelse af reglerne kan føre til inddragelse af vaskekort og nøgle.

NB:

Tørretumblerne er reserveret en time forskudt for den tid der står på reservationstavlen. Har du reserveret vasketid fra 12 - 14, så har du tørretid fra 13 - 15. 

Der er flere gange i løbet af kort tid beboere, der har fået stjålet deres vasketid. Husk at se efter om maskinerne er reserverede inden du vasker.


Hvis automaten ikke kan læse dit kort kan det skyldes at chippen på kortet er snavset. Tør den af med en tør klud. Hvis dette ikke er nok så kontakt viceværten.

 

AB Firkanten - Bodenhoffs Plads 16, st., 1430 Kbh K. Kontor: den første tirsdag i måneden kl. 18 - 19