Loftrum

Loftrumskoordinatoren (et bestyrelsesmedlem) har ansvaret for hvilke beboere, der bruger hvilke loftsrum.
Hvis flere ønsker loftsrum, end der er loftsrum til rådighed, oprettes en venteliste efter først til mølle princippet.

Beboere, der ønsker et loftrum, kan henvende sig i kontortiden. Kort tid efter vil de blive kontaktet af loftrumskoordinatoren og få tildelt et loftrum.
Vedkommende skal derefter med det samme sætte navn og lås på det pågældende rum.

På kontoret findes en liste over hvem der bruger de forskellige loftsrum, hvilke med forkert navn på, ikke er låst, er ledige osv.. Listen opdateres en gang om året.

Regler for loftrum

  1. Hver lejlighed kan højst benytte et loftrum.
  2. Når man rokerer internt i Firkanten, kan de to andelshavere, der bytter lejlighed, enten vælge at beholde deres gamle loftrum eller de kan bytte.
  3. Når man fraflytter Firkanten helt, skal man rydde sit loftrum og fjerne låsen. Hvis det ikke sker, vil loftrummet blive ryddet på den fraflyttedes regning (fratrukket det beløb administratoren tilbageholder ved salg).
  4. Når man fremlejer sin lejlighed, må man godt have sine ting stående i sit loftrum, indtil man kommer tilbage. Flytter man ikke tilbage, når fremlejeperioden er slut: se punkt 3.
  5. Har man ikke et loftrum men ønsker et, bedes man meddele dette til bestyrelsen i kontortiden. Bestyrelsen vil give loftrumskoordinatoren besked eller skrive en på loftrumventelisten.
  6. Så snart man får tildelt et loftrum, bedes man udstyre det med lås og et skilt med navn og adresse.
  7. De loftrum uden navn og adresse vil blive ryddet.


 

AB Firkanten - Bodenhoffs Plads 16, st., 1430 Kbh K. Kontor: den første tirsdag i måneden kl. 18 - 19